Příspěvek za trénování na období od 4.9. 2017 do 30.6. 2018:

 

Číslo účtu:

2000725406/2010

zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Termín: do  25.1.2018  .......................1400,- Kč (1 krát/týden)

             do  25.1.2018  .......................2600,- Kč (2 krát/týden)

             do  25.1.2018 ........................3600,- Kč (3 a více krát/týden)